| den první| | den druhý | | den třetí |

Mont Blanc, den druhý

Další den jsme samozřejmě zaspali a vyrazili až o půl sedmé na Gouter. Kupodivu bylo na Blancu velmi málo lidí, cesta byla volná a příjemná. Za pěkného počasí jsme si dali zastávku na chatě Gouter, další na Valotce a ve čtrnáct hodin jsme dosáhli vrcholu. Cesta zpět do stanu byla pohodová a šestá hodina nás zastihla už u vaření.