Cvičné stěny

Venkovní stěna klubu

V osumdesátých letech jsme svépomocí vybudobali vlastní cvičnou stěnu. Jde o konstrukci skládjící se z pískovcových kamenů, dlažebních kostek a železobetonových panelů, které byly vytvořeny přímo na plácku a následně vyzvednuty jeřábem.
Jak tehdy stavba vypadala vám přiblíží fotografie.

Posilovna klubu

Ihned po dostavbě stěny na venkovním plášti klubovny, došlo k rozvoji cvičných stěn v posilovně. Původně se jednalo o chyty z dubových špalíčků, které byly uchycen do cihlové zdi pomocí hmoždinek, časem vznikla první "dřevěná stěna" s dnes již známými výměnými chyty. Domělou předností konstrukce této stěny bylo, že se dal měnit její sklon. Stěna expandovala až do dnešních rozměrů, kdy došlo k zabrání skladu a stěna zabrala celou místnost. Skladové prostory jsou dnes v dutině převisu s vchodem ze sousední budovy.