Zadní skály u Držkové


Ze skalního masívu vystupuje Západní, Prostřední a Východní věžka. Další skálou je Pes. Menší skalka 70 m. západně od hlavního bloku Zadních skal.


1) Hodinková 3
Nástup vedle spáry s vklíněným balvanem do komína mezi S stěnou a ploutvovitým blokem. Odtud doleva na hranu (hodinky) a na vrchol.

2) Východní stěna 3
Spárkou na římsičku, doprava na hranu a cestou 1.

3) Sokolík 3 +
V J. stěně sokolíkem na balkónek, vlevo na hranu a jí na vrchol.

3a) Varianta 4
Sokolíkem přímo po hraně.

4) Cesta gorilek 6 +
Vlevo od hrany stěnou přes kruh.
(O. Seifer - R. Holčák 1988)

5) Skočná 7 +
Středem pravé části stěny ke kruhu a spárkou.
(R. Velísek 1974)

6) Bondova cesta V Ao
Vpravo od komína stěnou zleva doprava.
(R. Velísek 1980)

7) Komín 3
Přes vklíněné balvany komínem mezi Východní a Prostřední věží.

9) Milanova cesta 5
Vpravo od cesty 10. kolem trhlinek (skoby) a stěnou na hřeben.
(M. Mendřec - J. Režný 1953)

10) Jižní spára 3
Rozporem na hrot balvanu a spárou do štěrbiny.

11) Sólová 8 - (IV Ao)
Uprostřed J stěny Z věže trhlinou na plošinku a stěnou na vrchol.
(M. Mendřec 1959, RP R. Holčák 1990)

12) Rudá spára 4 +
Tři metry vpravo od hrany trhlinou nad převis a plotnou s děrami na vrchol.
(M. Mendřec - J. Režný 1953)

13) Bílá spára 4 +
Na Z hraně přes velký převislý balvan, který vyplňuje komín a dále komínem lehce na vrchol.
(M. Mendřec - M. Trávníček 1953)

14) Opičí cesta 7 (VI Ao)
Koutem vpravo od cesty 15. přes hrot a doprava k 1. kruhu. Traverz doprava pod převisem na hranu (2. kruh). Přes převis do velké misky a stěnou na vrchol.
(M. Mendřec - M. Trávníček 1953)

15) Převisová 8 (V A1)
Stěnou a doprava do hroní části členitého komína (jištění). Doleva na balkónek pod převis. Přes něj (kruh), trhlinou do vhloubení a trhlinou mírně doprava.
(J. Krhut - V. Pančoška - J. Dobrovolný 1953, RP R. Holčák 1988)

16) Generační problém 7
Spárou v údolní stěně ke kruhu. Stěnou na poličku, převvislou stěnou (2. kruh) a přímo na vrchol.
(R. Velísek - J. Hynčica 1974)

17) Trhlina 4
Vlevo od cesty 16. trhlinou na předskalí a vlevo další trhlinou na vrchol.
(M. Mendřec - J. Nečas 1953)

18) Varianta Římsička 3
Ve V stěnce Z věže stěnou doprava do cesty 17.

19) Zalomená spárka 5
Uprostřed S stěny do zalomené spáry a jí na vrchol.
(R. Velísek - J. Hanáček 1974)

20) Severní záře 5 +
Středem S stěny Východní věže.
(J. Houšť - I. Janas)

21) Přímá 5 (IV Ao)
Levou částí stěny přes ploutev, stěnou přímo a po hraně.
(J. Janovský - M. Piro 1963)


Pes22) Jarní dostih 5
Středem údolní stěny přes kruh.
(J. Houšť - M. Poláš 1983)

23) Nos 5 -
Vpravo od cesty 22. komínem přes balvan.
(J. Houšť - M. Poláš 1983)