Králky
1) Levý nos 5+
Převislou stěnkou doprava a přímo přes převis na vrchol.
(O. Seifer - L. Mikulec, 1980)

2) Pravý nos 5-
Přes převis, omezující zleva stěnu koutu, vzhůru.
(O. Seifer - L. Mikulec, 1980)

3) Stěna koutu 5-
Středem levé stěny koutu vzhůru.
(J. Janků - L. Diviš, 1965)

4) Kout 4
Rozporem koutem vzhůru.

5) Cesta padající kapky 7 (IV Ao)
Stěnou ke kruhu a na vrchol.
(L. Mikulec - F. Zemčík, 1979)

6) Malý travers 5 +
Traverz v západní stěně soutěsky 1 m nad zemí.

V pravé části stěny se nalézá mnoho různých variant, např sokolíkem na vrchol atd.

7) Propagační 4
Středem západní stěny soutěsky vzhůru. V horní části stěnky varianta vlevo.
1960

8) Hrana 5+
Ze soutěsky stěnkou na severní hranu a po ní na tření na vrchol.
(J. Hynčica - V. Macek, 1974)

9) Srdcová 6- (III Ao)
Levou částí čelní stěny k mísovitému vhloubení a na vrchol.
(M. Trávníček, 1961)

10) Dírka 4+
Nástup vpravo od č. 15. Podél spárky vzhůru, uprostřed stěny šikmo vpravo na hranu a po ní na vrchol.
(I. Janas - J. Houšť, 1979)

11) Královský travers 5-
Nástup v pravé části čelní stěny. Stěnkou do horizontální trhliny. Trhlinou (hrot) vpravo do "Bratrské".
(J. Janovský - P. Bezruč, 1965)

12) Bratrská 7 (V A1)
Největším převisem Králek vzhůru k vrcholu.
(I. Janas - P. Janas, 1964)

13) Existenční 5
Nástup z balvanu v rozsedlině. Překrok do stěny a vzdušným traverzem do leva do cesty č. 17.
(J. Janovský - L. Diviš, 1965)

14) Jenoskobová 5
Z rozsedliny stěnkou k borháku a do šikmé spáry ve tvaru hokejky. Spárou na vrchol.
(F. Zouhar, 1961)

15) Komínek 4
Ukloněnou plotničkou na rampu. Koutem a komínkem s vklíněným kamenem na vrchol.
(M. Mendřec - M. Trávníček, 1953)

16) Lukovská 5+
Nástup plotničkou v nevýrazném koutě. Vzhůru na rampu a po rampě vpravo pod kolmou stěnku (zde cesta křižuje č. 21). Doprava stěnkou na vrchol.
(J. Janovský - M. Píro, 1966)

17) Převisová 5+ (V Ao)
Koutovou spárou pod převis. Stěnou nejdříve vpravo, potom vlevo do převislé spáry a touto na vrchol.
(M. Trávníček - M. Mendřec, 1953)

18) Přímá 4
Nástup 3 m vpravo od č. 21. Nepříznivě vrstvenou stěnkou přes pás slepenců do vhloubení. Doprava ubíhajícím zářezem na vrchol.
(V. Styksa - J. Svozil, 1959)

19) Jirkova 4+
Nástup ve spádnici žlábků v horní části stěny. Nepříznivě vrstvenou stěnkou a přes pás slepenců do žlábků. Největším z nich vzhůru na plošinku a vzporem na vrchol.
(J. Svozil - V. Styksa, 1959)

20) Velký travers 4
Nástup vlevo do č. 26. Traverz celou údolní stěnou Králek pod pásem hrubých slepenců.

21) Kolchozní 6
Nástup v nejnižším místtě údolní stěny. Stěnou ke kruhu. Pod převisem traverz doleva do žlábku a jím na vrchol.
(Z. Čepela - P. Bezruč - J. Husák, 1965)

21a) Farmářská varianta 6+
Od 1. kruhu zleva k borháku a přímo na temeno.

22) Superstok 5+
Nástup asi 3m vpravo od č. 26. Stěnkou vzhůru k začátku doprava ubíhající pukliny (kruh), podél níž 1 m a pak přímo přes systém římsiček na vrchol.
(L. Mikulec s druhem, 1981)