Paulusovy skalky1) Severozápadní stěnka 3
Z nejnižšího místa skály trhlinou pod převislý balvan, vpravo trhlinou na balkónek a vlevo stěnou.
(J. Paulus - J. Dobrovolný 1949)

2) Kolmá 3
V SZ stěnce první věžičky svislou stěnkou.
(J. Paulus - J. Dobrovolný 1949)

3) Severní stěnka 3
Ostruhou nahoře přecházející ve stěnu (J. Dobrovolný 1955)