Skály pod hradem
1) Krvavá spára 6 (V Ao)
Členitou spárou (kruh) na vrchol Velké věže.
(S. Šebík - Z. Záboj 1943)

2) Pučistická 8+
Stěnou vlevo od spáry cesty 1. na vrchol
(T. Sedláček 1990)

3) Krsův nářek 8+ (VI Ao)
Dále vlevo, převislou stěnou (kruh) a vhloubením.
(Z. Čepela - J. Krsička - J. Lukáš - J. Vítek 1963; RP M. Žák 1987)

4) Žebřík 9 (IV A1)
Středem jihovýchodní stěny Velké věže doprava sokolíky a stěnou přímo k vrcholu.
(M. Medřec - M. Trávníček 1961; Rp T. Pilka 1987)

4a) Varianta Tutovka 9+
Ve 2/3 stěny doleva do cesty 5.
(T. Sedláček)

5) Lidožrout 9+/10-
Ze středu stěny vlevo a přímo na vrchol.
(T. Sedláček)

6) Butylská 9+ (VI- Ao)
V levé části stěnou ke hrotu, doleva a žlábkem.
(J. Hynčica - V. Macek - R. Havlišta 1974; RP T. Sedláček 1990)

7) Hrabě Aršloch 10-
Úplně vlevo převislou stěnou.
(T. Sedláček)

7b) Vypité pupky 9-
(M. Skaut Lubínek)8) Abnormální 5+
Rozporem mezi věžemi až nad kruh. Stěnou Velké věže na vrchol.
(J. Janovský - M. Piro, 1966)

9) Páternoster 7 (IV A1)
Nástup mezi Velkou a Zamrzlou věží. Z rozporu do trhlinky, traverz přes hranu a podél trhlin na vrchol Zamrzlé věže.
(M. Mendřec - M. Trávníček, 1958)

9a) Varianta 7
Stěnou kolem trhliny (kruh) do cesty 9.
(L. Bordovský 1988)

10) Pták rosomák 7+ (V Ao).
Nástup vlevo od trhliny varianty 9a. stěnou (kruh) na římsu, stěnou (2. kruh) a žlábkem.
(Z. Čepela - Z. Vítek, 1964)

10a) Natěračský traverz 8-
Cestou 10. k římse a traverz doleva do cesty 11.
(T. Sedláček - J. Končák, 1990)

11) Ivanka 9+/10- (IV A1)
Trhlinami mírně doprava na konec a vlevo žlábkem.
(I. Janas - P. Langer, 1974)

11a) Varianta zkratka 8+
Z trhlin doleva do cesty 12.

12) Zelená léta 8
Cestou 13. ke kruhu, šikmo doprava na polici a vpravo až do žlábku cesty 11. Jí pak na vrchol.
(R. Holčák - J. Končák - T. Sedláček, 1989)

13) Jokynova cesta 6 (V Ao)
Převislou stěnkou ke kruhu a traverz vlevo do žlábku, kterým vzhůru na stanoviště ke kruhu. Spárokomínem na vrchol.
Varianta - ze stanoviště ve žlábku doprava stěnou na tření na vrchol.
(J. Krhut - V. Pančoška, 1950)

13a) Traverzová 4
Nástup mezi Malou a Zmrzlou věží. Komínem a stěnkou do jeskyňky. Traverz doleva, nejprve přes hranu a dále celou severozápadní stěnou Zamrzlé věže až na hranu ke kruhu. Žlábky vzhůru na vrchol.
(Z. Záboj - J. Chamrad, 1944)

14) Vsetínská 8-/8 (IV A1)
Komínem mezi Malou a Zamrzlou věží vzhůru ke kruhu. Na plošinku a hřebínek, po němž na vrchol Malé věže.
(J. Janovský - M. Piro 1966, RP T. Sedláček 1989)

15) Šikmý rys 7- (III A1)
Přes přilepený blok vzhůru ke kruhu. Doprava trhlinou a na vrcholový hřebínek.
(Z. Záboj - J. Chamrad 1944, RP O. Seifer 1984)

16) Saská cesta 5
Nástup společně s č. 15. Z bloku šikmo vlevo po lištách pod vrcholovou plotničku. Jejím středem na vrchol.
(Němečtí lezci, 1962)

17) Alešova 8+/9-
Stěnou vlevo od přilepeného bloku a plotničkou na vrchol Malé věže.
(A. Smilek)

18) Zlínská 9-/9+ (V Ao)
Nástup uprostřed jižní stěny Malé věže. Rozporem nebo přepadem z předskalí na plošinku. Po hrance na vrchol.
(Z. Čepela - P. Bezruč - E. Žabčík 1966, RP T. Pilka 1988)

19) Kopák Muštur 9
Levou částí náhorní stěny.
(K. Černý - D. Urbanec)

20) Bižuterie 7+ (VI Ao)
Přepadem na hranu nebo přímo po ní ke kruhu. Podél hrany ke 2. kruhu. Vlevo stěnou ke 3. kruhu. Jemně členitou stěnou na vrchol.
(O. Mrázek - J. Mikeska - J. Walter 1963, RP L. Bordovský 1986)
br>20b)Hrana Bižuterie
(D. Vala RP)

21) Bezinková 8-
Cestou 20. ke 2. kruhu. Přímo po hraně (kruh) na vrchol
(A. Smilek 1990)

22) Darečkova hrana 8-
Z police středem údolní stěny mírně doleva.

23) Dušičková 8+ (VI Ao)
Nástup v levé části severní stěny Malé věže. Po římse doprava ke kruhu. Stěnou ke 2. a 3. kruhu a šikmo vlevo po římse na hranu a na vrchol.
(Z. Čepela - Z. Vítek 1963, RP po přejištění T. Sedláček 1988)

24) Ubohé Benátky 8
Podél levé hrany údolní stěny.
(O. Seifer - L. Mikulec 1979; RP T. Hasal 1988)

25) Hřebínek 3
Stěnkou pod jeskyňkou v JZ stěně Zamrzlé věže vzhůru a doleva ke skobě. Traverz přes hranu žebra a stěnou pod převis (kruh). Doprava na hranu a jí na vrchol.
(S. Šebík - Z. Záboj, 1941)

26) Přímá 5
Vytláčející stěnkou vzhůru ke skobě cesty 25. Přímo přes žebro pod převis (kruh cesty 25). Spárou a stěnkou na vrcholový hřebínek.
(A. Trunda - J. Dobrovolný, 1944)

27) Pravá Jokynova spára 5+
Pravou spárou pod jeskyňkou v jihozápadní stěně Zamrzlé věže vzhůru.
(J. Krhut - V. Pančoška, 1953)

28) Levá Jokynova spára 4
Levou spárou pod jeskyňkou v jihozápadní stěně Zamrzlé věže vzhůru.
(J. Krhut - V. Pančoška, 1953)

29) Tupírák 7
Dva metry vpravo od cesty 30. přes převis ke kruhu cesty 25. a cestou 26. na vrchol.
(O. Seifer 1989)

30) Zubíkova diretissima 7+(VI Ao)
Nástup v pravé části údolní stěny Zamrzlé věže. Přes převis (kruh). Vzhůru k borháku pod velkým převisem. Přes převis a stěnou pod hladkou plotničku. Plotničkou přímo, výše vpravo na vrcholový hřebínek.
(F. Zouhar - V. Alturban 1965, RP P. Novák 1988)

31) Superkruťka 8-
V pravé části stěny přes velký převis a mírně vpravo pod velký převis cesty 30. Jí na vrchol.
(K. Černý - D. Urbanec)

32) Janasova 8/8+ (V+ Ao)
Nástup uprostřed severozápadní stěny, přes převis. Stěnou pod další převis, přes něj a stěnou na vrchol.
(I. Janas - P. Langer 1963, RP M. Žák - R. Holčák 1987)

33) Převisová 7- (V Ao)
Nástup v levé části stěny. 2 m vzhůru na lávku (kruh). Traverz doprava a stěnou šikmo vpravo pod další převis. Přes něj do žlábku (kruh) a jím na vrchol.
(J. Dobrovolný - J. Paulus - S. Kadlec, 1946)

33a) Varianta Převisové 7+ (V A1)
Nástup jako u č. 32. Vpravo přes převis a stěnou pod další převis. Nad převisem žlábkem přímo vzhůru k vrcholu.

34) Puchýř 7+/8-
Cestou 33. nad první pás převisů a mírně vpravo ke kruhu. Přímo přes převis, doprava a žlábkem cesty 33.
(T. Sedláček 1991)

35) Jako zvon 9-
Od nástupu cesty 33. přímo přes převis a stěnou mezi cestami 32. a 36.
(T. Sedláček)

36) Fryštákova 7
Vlevo od č. 24, za hranou. Přímo vzhůru, v cestě 2 kruhy.
(T. Sedláček)

37) Humusovka 4-
Nástup v koutu mezi Velkou a Zamrzlou věží. Členitým koutem vzhůru mezi věže a užším z komínů na vrchol Zamrzlé věže.
(S. Šebík - Z. Záboj, 1941)

38) Nová Zubří 7 (VI Ao)
Nástup mezi věžemi. Z nejvyššího bloku předskalí do spodních chytů v severozápadní stěně (kruh). Traverz vlevo ke kruhu a stěnou přímo na vrchol.
(R. Velísek - E. Velísek, 1978, RP O. Seifer 1980)

39) Úsměvy 7
Nástup jako u "Severky" na lávku, po ní doprava a dále dobře odjištěnou diretisimou pravé části severozápadní stěny velké věže. Jde o narovnání původní cesty "Zubří," autoru J. Waltera a O Mrázka z roku 1963 (V+ A1)
(J. Mikšík - J. Hujíček 1987)

39a) Direkt varianta 7+
Ve spádnici cesty stěnou (kruh) přímo na lávku.
(M. Kožík 1989)

40) Severozápadní cesta ("Severka") 6+ (V Ao)
Spárou uprostřed stěny na lávku. Stěnou vzhůru podél skob a kruhů pod spárku. Podél ní ke smrčku a na vrchol.
Varianta - z lávky vlevo k 1. kruhu.
(J. Dobrovolný - F. Mitáček, 1951)

41) Nová letecká 8- (VI Ao)
Nástup vlevo od "Severky". Stěnou (3 kruhy) ke 2. kruhu "letecké" a jí na vrchol.
(L. Mikulec - P. Slováček - Z. Mlýnek, 1977)

42) Letecká 8- (VI Ao)
Nástup u hrotu na severní hraně Velké věže, podél hrany přes 2. kruhy na vrchol.
(Z. Čepela - Z. Vítek, 1964)

43) Sportovní odpoledne 8+ (VI Ao)
Středem úzké boční stěny do "Letecké" a jí na vrchol.
(T. Sedláček - D. Valla)

44) Severozápadní traverz 2
Z levé části severozápadní stěny Velké věže na lávku. Po lávce od kouta mezi věžemi. Komínem na vrchol.
(Z. Záboj - M. Rozum, 1942)